Raporty

KOMUNIKACJA MARKI W BRANŻY WNĘTRZARSKIEJ. TRENDY 2020

Raport z badania z 2020 roku, stanowi kolejną próbę odpowiedzi na pytanie, o kierunek współczesnej komunikacji marek wnętrzarskich. W tym celu, w październiku 2019 roku zaprosiliśmy do badania trendów ponad 50 firm, które na co dzień docierają z informacjami o swojej marce i produktach do konsumentów. Głównym celem badania było określenie najważniejszych trendów w które marketingowcy będą mogli wykorzystać w działaniach promocyjnych w 2020 roku. Raport jest źródłem inspiracji i praktycznym narzędziem dla wszystkich specjalistów odpowiadających za komunikację marek wnętrzarskich.

Najważniejsze wnioski z raportu

W raporcie z badania z 2020 roku znajdziesz dane, wskazówki i komentarze, które pozwolą Ci poznać trendy. Dowiesz się m.in., że:

  • 95% ankietowanych wskazało, że udział w wydarzeniach branżowych będzie istotnym sposobem dotarcia do projektantów i architektów wnętrz w 2020 roku.
  • 67% specjalistów, którzy w 2019 roku podjęli współpracę z influencerami, pozytywnie ocenia efekty zrealizowanych działań.
  • 64% respondentów uważa, że media konsumenckie (wnętrzarskie i lifestylowe) będą miały największe znaczenie dla komunikacji ich marki w 2020 roku
  • 36% ankietowanych wskazuje, że znaczenie Facebooka, jako kanału komunikacji z odbiorcami, zmniejszy się w 2020 roku.
  • 53% badanych przewiduje, że działania z zakresu CSR nie będą ważnym elementem budowania wizerunku firmy 2020 roku 

Precyzowanie poprzez notowanie

Dlaczego warto posługiwać się opisaną strategią content marketingową? Ponieważ spisane treści są bardziej precyzyjne, dostępne dla ogółu, uniwersalne oraz niezmienne. Oznacza to, że mogą być przekazywane w takiej samej formie dowolnej liczbie adresatów, co nie jest możliwe w przypadku samej mowy. Ponadto z reguły, im więcej osób powtarza daną historię, tym bardziej różni się ona od pierwowzoru. 

Skuteczne realizowanie strategii marketingowej nie może bazować na wielu interpretacjach, a jedynie na opisanych faktach i opartych na ich kanwie wnioskach, pozwalających osiągać konkretne cele i wymierne korzyści.

Najważniejsze obszary komunikacji w 2020 roku

Projektowanie działań marketingowych w roku 2020, zdaniem firm z branży wnętrzarskiej, będzie opierać się na czterech kluczowych filarach. Obok bardzo istotnej roli, jaką pełnić będzie komunikacja prowadzona za pośrednictwem mediów społecznościowych (również przy wsparciu influencerów), 66% planuje tworzenie treści dedykowanych bardziej bezpośrednim interesariuszom – architektom i projektantom wnętrz. Trzecią, z najczęściej wskazywanych płaszczyzn działań komunikacyjnych w 2020, jest content marketing oraz zarządzanie treściami na temat marki.

Dlaczego warto pobrać raport?

  • Raport stanowi bazę cennych inspiracji i praktycznej wiedzy dla wszystkich specjalistów odpowiadających za komunikację marek sektora home & garden.
  • Materiał zawiera zarówno dane statystyczne wynikające z przeprowadzonej ankiety, jak również komentarze przedstawicieli firm, projektantów, architektów oraz dziennikarzy wiodących mediów branżowych.
  • Poznaj trendy i najważniejsze wnioski, które przedstawiają liderzy sektora home&garden.
Scroll to Top